Simone Paciotti
GOLDSPAN
Scheda tecnica
Horse Kainan

Caps : 3
Points : 6,4
Ranking : 33
Total Prize Money (€) : 336,00